Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví se zaměřením na dopravní a technickou infrastrukturu:

  • dopravní stavby
  • plynovody
  • vodovody
  • kanalizace

Komplexní inženýrská činnost spočívající v zajištění dokladové části staveb, včetně vyřízení stavebního povolení.
Soupisy prací (rozpočty)
Zajištění technického a autorského dozoru.